Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Bánh Căn
Lượt xem: 1873

Ăn bánh căn ở mỗi nơi cho mỗi cảm nhận riêng, ở bánh căn Đà Lạt là sự thanh đạm và thơm ngon rất lạ, bình dân nhưng lại rất tinh túy.