Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Bingsu
Lượt xem: 2276

Bingsu là món ăn tráng miệng nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn lan san nhiều nước khác và trở thành quen thuộc đối với các thực khách Việt Nam.