Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Bài Hát "Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi" | Thể Hiện Lê Thu Uyên
Lượt xem: 1191

Bài hát "Hai kỷ niệm một chuyến đi" sáng tác Tuấn Khanh - Hoài Linh thể hiện bởi giọng ca ngọt ngào Lê Thu Uyên