Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Bạn Thân Đã Cũ
Lượt xem: 2124

Chuyện sinh viên sao cứ phải gắn liền với việc khép lại mọi thứ thời cấp 3? Tình bạn của chúng ta, sao lại để năm tháng xóa nhòa như vậy?