Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Máy Bay Không Người Lái
Lượt xem: 1103

Elroy Air chuẩn bị giai đoạn đầu tiên để thương mại hóa máy bay không người lái, phục vụ giao hàng, y tế cũng như quân sự.