Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Nga: Startup Phát Triển Ứng Dụng Chống Lãng Phí Thực Phẩm
Lượt xem: 608

Mới đây một công ty tại Nga đã phát triển ứng dụng giúp người tiêu dùng mua sắm thực phẩm hạ giá cuối ngày nhằm chống lãng phí thực phẩm.

Nguồn: VTC Now