Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Cảnh Giác Vay Tiền Tín Dụng Đen
Lượt xem: 1143

Trong thời gian qua, hoạt động tội phạm cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” trên điện thoại ngày càng diễn biến phức tạp.Phương thức, thủ đoạn hoạt động chủ yếu của các đối tượng là lợi dụng sự thiếu hiểu biết, khó khăn về kinh tế của một bộ phận quần chúng Nhân dân.

Nguồn: CATS