Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Trung Hạ Nhiệt Thương Chiến
Lượt xem: 1978

Mỹ - Trung hạ nhiệt thương chiến. Thủ tướng Anh đoạn tuyệt với Châu Âu. Mỹ ra mắt Bộ tư lệnh vũ trụ.