Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Camera Ghi Lại Được Đoàn Người Áo Trắng Bí Ẩn Ở Lăng Vua Gia Long
Lượt xem: 1080

Đoạn camera được bảo vệ cung cấp. Ông kể " Chó sủa ghê qúa, tôi chạy ra xem nhưng không thấy ai ". Ông bảo vệ lại quay vào, chó lại sủa, bảo vệ tưởng mấy thằng đạo chích, thế là vào xem lại camera, thấy bóng đoàn người trắng đang đi vào Lăng. Bảo vệ báo công an, 30 phút khi công an vào xem thì lạnh rợn hết cả người.