Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Chuyện Sẽ Không Có Gì To Tát Nếu Như Không Được Kể Qua Miệng Đứa Bạn
Lượt xem: 710

Sẽ có những chuyện chỉ nên biết một mình và không nên nói cho những đứa bạn biết thì sẽ tốt hơn rất nhiều.