Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Cải Thiện Môi Trường Đầu Tư Cho Người Dân Và Doanh Nghiệp
Lượt xem: 1727

Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp thường kỳ của Chính Phủ yêu cầu các bộ ngành phải đổi mới tư duy, xoá bỏ thói quen cũ lạc hậu, ỷ lại, trông chờ, để tiếp tục đổi mới sáng tạo, cải thiện tốt hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: VTC Now