Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Cuộc Chiến Bạn Cùng Phòng: 8 Điều Phiền Toái
Lượt xem: 1425

Ôi mấy người bạn cùng phòng này! Thỉnh thoảng tụi nó cứ làm cho cuộc sống thật không chịu đựng nổi! Nhưng nên làm gì đây – hòa giải hay dạy cho hay dạy cho đứa bạn đang tức điên lên một bài học nhỉ?