Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Cuộc Sống Trước Khi Có Con Vs Cuộc Sống Sau Khi Có Con
Lượt xem: 943

Bạn lên kế hoạch và chuẩn bị hết những gì bạn thích, nhưng…bạn vẫn chưa sẵn sàng có con! Một khi có con, cuộc sống bạn sẽ được chia thành “trước” và “sau” có con! Hãy xem video mới về cuộc sống có và không có con!