Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Sinh Viên Giàu Và Sinh Viên Nghèo
Lượt xem: 2081

Cuộc sống của một sinh viên giàu và sinh viên nghèo thì rất khác biệt! Và chúng mình đặc biệt quay video này để bạn xem những khác đó chính xác là gì đấy.