Tắt đèn
Chùa Nam Phổ Đà – Ngôi chùa của những người Hoa
Lượt xem: 0
Là một trong những ngôi chùa của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh, chùa Nam Phổ Đà do Hòa thượng Thống Lương và Thanh Thuyền sáng lập vào năm 1945. Chùa đã góp phần lớn vào việc thể hiện đặc trưng văn hóa Phật giáo trong cộng đồng người Hoa ở thành phố H