Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Phụ Nữ Nên Nhớ Đã Chia Tay Người Cũ Thì Tuyệt Đối Đừng Làm Bạn
Lượt xem: 2286

Tôi có khái niệm sau chia tay chính là người lạ, không trò truyện, không làm bạn và cũng không có kiểu lâu lâu hỏi thăm. Chia tay chính là chấm hết, không ai còn có tư cách can thiệp vào cuộc sống của ai.