Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Quyển Sổ Sinh Tử | Hành động, Điều tra
Lượt xem: 629

Quyển Sổ Sinh Tử - Death Note:

Light Turner vô tình có được Quyển Sổ Sinh Tử. Cuốn sổ có quyền năng thực hiện những cái chết được viết theo ý muốn của người chủ theo một kịch bản chi tiết mà họ vạch ra. Light mượn biệt danh Kira, gây nên những đòn trừng phạt đẫm máu lên bọn tội phạm, những kẻ cùng hung cực ác.

Kira - hay chính là Light, được một bộ phận lớn tôn sùng như một đấng quyền năng vì lẽ phải... Light dần lún sâu vào những hành vi cậu nghĩ là chính đáng vì lẽ phải và công lý, nhưng thực chất, như vậy có đúng không?