Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Tuyết Bỏng | Hot Snow
Lượt xem: 1819
Câu chuyện bắt đầu từ bốn nam sinh lớp 11 của trường trung học Hanayagi ở năm 2011 vì một sự cố mà quay trở về 25 năm trước tức vào năm 1986 và đã gặp được bốn nam sinh lớp 11 vào thời đó. Cả tám người mỗi người một tính cách nhưng đều có chung một sở thích. Đó chính là nhảy. Và lý do đằng sau cho sự cố vượt thời gian này chính là để Shu hiểu rõ hơn về câu chuyện của bố mẹ cậu vào năm 1986.