Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Cú Knock Out Nhanh Thứ Nhì Lịch Sử Bellator MMA
Lượt xem: 1504

Hôm 29/9, AJ McKee trở thành võ sĩ sở hữu cú knock-out nhanh thứ nhì lịch sử Bellator MMA sau khi hạ đo ván Georgi Karakhanyan chỉ trong 8 giây ở lần thượng đài