Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Saostar Quá Giang Tập 18 - Tóc Tiên
Lượt xem: 701

Những suy nghĩ hiện đại độc lập và cá tính, những kế hoạch ấp ủ và cả những tâm sự vô cùng xúc động về mẹ, tất cả sẽ có trong SAOstar Quá Giang ca sĩ Tóc Tiên.