Câu Chuyện Ám Ảnh Nhất Về Bùa Yêu
Lượt xem: 2343

Người ta đồn rằng, khi đã bị thả bùa, nửa kia sẽ cảm thấy nôn nao, mấy ngày không gặp sẽ lên cơn điên dại. Nếu một trong hai người không may chết đi, người kia sẽ phải đến nhờ chính ông thầy đã cho bùa để cắt duyên mới mong thoát chết.