Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Chuyện Kinh Dị Về Duyên Âm
Lượt xem: 1480
Truyện ma có thật "Duyên Âm" và vài câu chuyện đáng sợ về vong trẻ con khi chúng quyết tâm theo bạn thì chuyện gì sẽ xảy ra?