Deja Vu - Những Con Người Biết Trước Tương Lai
Lượt xem: 1931

Dù mới thấy lần đầu tiên nhưng bạn đã nhận ra cảm giác ấy rất quen như đã từng gặp ở đâu đó. Đã bao giờ bạn có cảm giác này chưa? Trong thực tế, hiện tượng này đã gây ra tranh cãi rất nhiều hơn 100 năm qua, vậy đây là hiện tượng gì? Còn Deja Vu là gì?