Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Không Cần Hơn Thua Với Người Mình Yêu
Lượt xem: 1787

Có thể bạn thắng một cuộc cãi vả nhưng bạn lại thua cả một cuộc tình, vậy thắng để làm gì? Đôi khi tình yêu chỉ là đơn giản yêu nhau vậy thôi.