Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Nếu Có Kiếp Sau
Lượt xem: 2369

- Anh có tin vào kiếp sau không?

- Nếu có kiếp sau ư...

- Vâng, nếu có kiếp sau... Anh có thể cho em cơ hội không...?