Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Người Rời Đi Là Người Mạnh Mẽ, Nhưng Người Ở Lại Mới Là Người Đáng Để Yêu
Lượt xem: 2386

Thế giới có hơn 7 tỷ người, hai người xa lạ, gặp được nhau đã là rất khó, giữ được nhau còn khó hơn. Khó hơn tất cả những gì mà chúng ta tưởng tượng. Đôi khi nó vượt qua cả sự hiểu biết của con người.