Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Những Skill Kinh Điển Trong Bóng Rổ
Lượt xem: 1268
Bóng rổ không chỉ có việc chạy và đưa bóng lên lưới mà còn là quá trình rèn luyện để mỗi đường chuyền đường chạy hay những pha ăn điểm là một nghệ thuật.