Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Người Đàn Bà Cô Đơn
Lượt xem: 2204

Người đàn bà thực sự đẹp khi họ không nhận ra cái đẹp của mình. Sự hồn nhiên bao giờ cũng là cái đẹp vĩnh cửu. Nhưng Nhàn đã đánh mất vẻ hồn nhiên vì Nhàn đã biết yêu thân thể mình bằng cái nhìn của ông họa sĩ. Cho đến ngày ông họa sĩ biến mất.

Nguồn: VTC.