Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
[Đâu Là Đúng] - Đời Cha Ăn Mặn, Đời Con Khát Nước
Lượt xem: 2433

Triết lý nhân quả rất công bằng, mình gieo hạt nào thì gặt lấy quả đó. Nhưng trong dân gian Việt Nam có câu " Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" dường như câu nói về nhân - quả này có mâu thuẫn với thuyết nhân quả thường thấy. Cùng "Đâu Là Đúng" - Đời cha ăn mặn, đời con khát nước" tuần này lắng nghe những chia sẻ của Thượng tọa Thích Nhật Từ để hiểu đúng về nhân quả.