Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
[Nhạc Phật Giáo] - Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Lượt xem: 1330

Nam mô a di đà phật, Pháp trì niệm danh hiệu đức Thế tôn là một phương pháp tu tập gần gủi với tất cả mọi người.