[Sách Nói Phật Giáo] - Phật Tại Tâm - Pháp Và Chánh Tín
Lượt xem: 1950

Có hai loại đức tin: thứ nhất là tin tưởng mù quáng, loại thứ hai là chánh tín, đức tin chắc chắn không lay chuyển.