[Sách Nói Phương Đông] - Biết Ơn Và Đền Ơn
Lượt xem: 0
Biết ơn và đền ơn là nền tảng đạo đức của con người và đạo Phật. Ở đời, người biết điều, sống có nghĩa là người tốt.