[Sách Nói Phương Đông] - Mở Con Mắt Thiền
Lượt xem: 1291

Ý nguyện của quyển sách này nhắc mọi người phải đạt ý quên lời, khéo nhận lẽ thật ngay chính mình mà tự bỏ quên từ bao thuở! Mở mắt là nhớ lại vậy thôi, không phải có con mắt để mở. Lo suy tìm con mắt để mở là lầm to.