Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
[Thuyết Pháp Phật Giáo] - Bài Học Về Hạnh Tùy Hỷ
Lượt xem: 2425

Nếu thấy người thọ vui, thấy người hướng thiện, tâm cũng tùy hỷ theo. Hãy tu tập tâm này để cùng vui theo, giúp cho ta thiện thêm.