Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
[Thuyết Pháp Phật Giáo] - Bi - Trí - Dũng
Lượt xem: 1412

Ai sống trên đời này đều muốn an vui, vậy tại sao lại đem đau khổ cho người khác? Vì vậy người học Phật không thể thiếu được lòng từ bi