Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
[Thuyết Pháp Phật Giáo] - Chết Là Gì?
Lượt xem: 1764

Ai cũng tìm cách lẫn tránh cái chết. Chúng ta phải nhìn thẳng vào lẽ thật để biết mà có cái nhìn đúng đắn tìm ra đường đi sáng suốt.