Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
[Thuyết Pháp Phật Giáo] - Tất Cả Đều Luôn Mới Mẻ
Lượt xem: 1873

Mỗi ngày chúng ta mở mắt ra là một ngày mới. Hãy luôn luôn giữ tâm tinh khôi, vui vẻ, cuộc đời theo đó sẽ bớt khổ.