Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
[Thuyết Pháp Phật Giáo] - Thân Bệnh Và Tâm Bệnh
Lượt xem: 462

Sống ở trên đời, ai cũng đều có hai thứ bệnh là về thân và tâm, đó là hai thứ chính trong cuộc sống này.