Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK MTV1 gửi 6387 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
[Thuyết Pháp Phật Giáo] - Tu Là Chuyển Hóa
Lượt xem: 2333

Chúng ta sinh ra trên cõi đời này ai cũng đều có mê lầm, vô minh nên mới gọi là chúng sanh, phàm phu. Do tạo nghiệp nên phải chịu khổ, hiểu được điều đó để tu mà chuyển hóa để sống cuộc đời lạc quan.